Revolix DUO


RevoLix DUO е първият универсален лазер в урологията за литотрипсия, BHP, ендоскопска, лапароскопска и отворена хирургия. Тази гъвкавост се постига чрез комбиниране на импулсен лазер – Холмиев с лазер с непрекъсната вълна Тулиев в един лазерен блок.

Тулиевият лазер показва изключителна скорост на изпарение на тъканите, хемостаза и икономичност за приложението в урологията.

Източник: Холмиев + Тулиев лазер

Показания:

  • Литотрипсия
  • Лечението на BHP включва изпаряване (ThuVAP)
  • Вапоресекция (ThuVARP)
  • Енуклеация (ThuLEP)
  • Вапоенуклеация (ThuVEP) на простатата – налична хистология
  • гинекология, неврохирургия *, УНГ, пневмология

⤋ СВАЛИ Revolix DUO

ЗА ПОВЕЧЕ ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИЯ ВЛЕЗТЕ В ЕКСПЕРТНИЯ ПОРТАЛ

Новини и анализи за най-новото в света на лазерните апарати поднесено на разбираем език от нашите експерти.