Revolix DUO


RevoLix DUO е първият универсален лазер в урологията за литотрипсия, BHP, ендоскопска, лапароскопска и отворена хирургия. Тази гъвкавост се постига чрез комбиниране на импулсен лазер – Холмиев с лазер с непрекъсната вълна Тулиев в един лазерен блок.

Тулиевият лазер показва изключителна скорост на изпарение на тъканите, хемостаза и икономичност за приложението в урологията.

Източник: Холмиев + Тулиев лазер

Показания:

  • Литотрипсия
  • Лечението на BHP включва изпаряване (ThuVAP)
  • Вапоресекция (ThuVARP)
  • Енуклеация (ThuLEP)
  • Вапоенуклеация (ThuVEP) на простатата – налична хистология
  • гинекология, неврохирургия *, УНГ, пневмология

⤋ СВАЛИ Revolix DUO

ПОЛУЧЕТЕ ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАЗЕРНИ АПАРАТИ И СИСТЕМИ

Допълнителна информация за лазерни апарати, анализи, статии, видеа и подробна лазерна терминология може да намерите на Експертен портал. Консултация с експерти в лазерите.