Onda-laser

ONDA


Onda Coolwaves е революционно решение за бодишейпинг залагащо на изцяло нова технология. Coolwaves™ за високочестотни (2.45GHz) електромагнитни вълни, които селективно загряват мастните клетки. Благодарение на този изцяло нов подход Онда елиминира недостатъците на старите технологии и е награждавана два пъти през последните две години за най-иновативна технология за бодишейпинг.

Предимства:
Кратка процедура
Интегрирано охлаждане за изключителен комфорт на пациента
Мултиплатформа третираща много зони на тялото вкключително двойна брадичка
Изключително добри и постоянни резултати
Никакви консимативи
Без ограничения при прилагането и подходяща за всички пациенти.

Източник: Патентовани микровълни Coolwaves

Показания:

  • Намаляване на подкожните мастни депа
  • Премахване на целулит
  • Стягане на кожата

⤋ СВАЛИ Onda брошура ⤋ СВАЛИ Технология за третиране на целулит

Но защо е така?

Старото поколение системи базирани най-често на радиочестота (това важи за всички не-селективни енергийно базирани технологии – лазери, ултразвук. криолиполиза) губят голямо количество от полезната енергия още в повърхностния слой на кожата, като повишаването/понижаването на температурата в подкожната мастна тъкан винаги е градиентно по-ниско от колкото на повърхността на кожата (т.е. ако на повърхността имаме 45С в мастната тъкан имаме 40С), независимо от триковете, които всички системи на пазара прилагат (вакуум масаж, охлаждане на върха на апликатора и т.н.).

Какво означава това за вас и вашите клиенти когато ползвате старите технологии?!

Рискове от повърхностни изгаряния!
За да постигнете желаната температура и да работите в дълбочина често трябва да доставите до 5 пъти повече енергия за да наваксате загубите по пътя към мастна тъкан! Като дори дълбоките зони не могат да бъдат реално достигнати.
Никога не знаете точно колко енергия сте доставили и къде. Следователно имате непостоянни резултати и някои клиенти „незнайно защо“ просто нямат ефект…

До какво води това?

МНОГО по дълги процедури!

МНОГО повече рискове от странични и неприятни ефекти!

МНОГО по изтощителна работа за вашите терапевти!

МНОГО повече загуба на време за вашите клиенти!

МНОГО случаи, в които губите клиенти и репутация защото не може да обясните липсата на резултат!

Новата Coolwaves технология решава всички тези проблеми и не случайно още с премиерата си ONDA спечели престижната награда Best Aesthetic Awards winner 2018 за бодишейпинг система!

ПОЛУЧЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАЗЕРА

Статии и видеа за подходящи приложения и резултати от процедури. Мнения на специалисти в лазерната физика. Задълбочено обяснение на лазерната терминология.