Експертно в лазерите

 

 

 

 

 

Експертно в лазерите

 

"Лайтсистемс" ЕООД - експертно в лазерите

 

PhD Огнян Съботинов, лазерен инж-физик:

 "Създадох фирмата на база "spin-off" предприятие, базиращо се на знание в полза на обществото."

 

Инициативата, която стартирахме: "Експертен портал за лазерите в естетиката и медицината" е изцяло авторска и цели да бъдем полезни с нашите познания. В нея ще публикуваме серия от статии, видео уроци и образователни курсове за различните лазерни и апаратни технологии, които не са преводни или ремейк от чужди източници, а се базират на оригинални наши анализи.  

Считаме, че образованието и професионалния ни опит достигнаха до ниво, в което може да сме в полза на обществото. Аз имах възможността да завърша факултет по физика към Софийския университет, като лазерен инженер-физик през деветдесетте години, когато там доста се държеше на нивото. Тази магистърска степен ми даде задълбочените познания в областта на лазерната техника. По-късно защитих докторат (PhD) в БАН в областта на лазерите в медицината и по-конкретно, как взаимодействат различните лазерни лъчения с тъканите и съответните биологични ефекти, което е един нов, модерен дял на физиката, наречен: медицинска (био) фотоника. Към образованието ми мога да добавя и двете специализации в Италия, първата от които едногодишна по програмата "Мария Кюри", насочена в практическите приложения на лазерите, а втората по програмата "НАТО за мир" в областта на квантовата електроника. Надграждането на знанията ми в тази сфера продължава и до момента с моята научна активност, като гл. асистент към БАН и редовните ми лекторски изяви по различни научни форуми. Не мога да не изкажа благодарност в развитието на моите познания в областта на лазерната физика на моя най-голям учител и баща - акад. проф. Никола Съботинов, който запали интереса ми към лазерните технологии в най-ранната ми детска възраст.

Професионалният ми опит е минал през работа в развойния екип на фирма,  която разработва и произвежда лазерни апарати, продавани от Европа до Австралия. Там бяха и моите първи авторски разработки на лабораторни модели на лазерни медицински апарати, които по-късно защитих в първия ми едноличен патент, и доразвих в три научно-приложни проекта с български лаборатории, където бях координатор. В практиката съм се сблъсквал, какво е американския FDA стандарт и как да го защитиш за български лазерни апарати. От няколко години продаваме нашите знания - "ноу-хау" и CFS сертифициране към корейски партньори за производство на медицински лазери.

В последствие съм преминал десетки международни квалификационни курсове по медицински лазери  в различни чужди фирми, който дообогатиха моите познания и контакти. 

Винаги в предлаганите от мен лазерни системи залагам на познанията си. Всички апаратни терапии включително и лазерните се базират на някакъв физичен ефект (въздействие), като: електрично или магнитно поле, механични или акустични вълни, светлинни или йонизиращи лъчения и др., предизвикващи конкретни въздействия на физиологично ниво. Първото нещо, което ме интересува е и гарант за успешност на процедурата, е да видя, че дадения лазерен апарат, реално може да предизвика нужното въздействие на биофизично ниво и ако е така, то от там на сетне всичко е в ръцете и компетенцията на лекаря.

Второто нещо, което гледам в един лазерен апарат е как той е реализиран технически. Реално в 95% от случаите фирмите, които са произвели лазера са вложили в тях елементи (възли), които са продукти на други фирми, специализирани в производството им. Имено по нивото на вложените възли и как те инженерно са съчетани, добивам представа за класата на крайния продукт.

Третото нещо, е апаратите да имат задълбочени медицински тестове описани в реномирани научни статии и екип с нужния потенциал, който да предаде знанията за тяхната употреба в специализираните трейнинг курсове. 

Лазерните производители, които дистрибутирам на българския пазар са прецизно отсети, като в тях задължително търся, новото интелигентно решение и изпитвам силна непоносимост към умело прикритата атрактивност без технологично покритие. Трябва да знаете, че различните фирми имат цяла гама от лазерни апарати за различни терапии и не всички от тях са на нужното ниво. Имено поради това ние представляваме няколко различни фирми, защото политиката ни е да не подхождаме чисто маркетингово и да не хвалим нещо, в което не сме убедени, че е на ниво. Още повече разнообразието от предлагани фирми дава и различни ценови сегменти според възможностите на потребителя, но винаги е важно за тази цена, да се промотира възможно най-доброто, като качество и ефективност. 

Между другото пълно е с продукти на база маркетингови балони. Измисля се едно гръмко име с ТМ (патентовано наименование) отзад, което изкуствено се надува, като се плаща на доктори  или им се раздават безплатни апарати, за да говорят суперлативи на конгресите, правят се снимки преди и след обработка с Фотошоп..., дано схванахте иронията! И после, който се хване, хване, до излизането на следващия скъп, разчитащ на плацебо ефект продукт. 

В допълнение трябва да се знае, че покупката на лазерни апарати от чисто търговски фирми не гарантира адекватния сервиз и ежегодното им профилактиране, а това носи рискове за здравето на пациентите. Имайте предвид, че например, един Q-switched лазер няма нищо общо, като устройство с един  Диоден или CO2 лазер и единствената им прилика е в това, че на изхода имаме излъчване на кохерентна светлина. Поддържането на различни типове лазери изисква много широки познания в лазерната техника, както и сложна, разнообразна измервателна апаратура и специфични познания за ползването й. Сервизната апаратура, също така трябва да се калибрира периодично от производителя й. Оставам на вас да отгатнете, до колко това се прави адекватно за продадените в България лазери... 

Към днешна дата в нашия екип са включени специалисти с натрупан опит и познания в лазерните технологии и оптиката, молекулярната биология и лекар дерматолог.  Експертността ни обхваща биофизичните въздействия на лазерното лъчение и тъкани,  както и задълбочено техническо и инженерно познание на всички видове медицински лазерните апарати. Дейността ни се подпомага от маркетингови, търговски и рекламни сътрудници. 

 

e-max.it: your social media marketing partner

Сравнение на лазерни технологии

Специално за Вас ще анализираме съществуващите технологии.

Речник на лазерната терминология в медицината

Кратък речник с обяснение на разбираем език на използваната лазерна терминология. 

Разбий технологията

Наши отговори за конкретни лазерни апарати или терапии на база експертноста ни.

Безплатен лазерен консултант за вашия естетичен бизнес

Помощ в избора на най-подходящия лазер.