Експертно в лазерите

 

 

 

 

 

Експертно в лазерите

 

Фирма ЛАЙТСИСТЕМС ЕООД

 

Фирма ЛАЙТСИСТЕМС ЕООД е създадена като високоиновативно предприятие, което има за цел да въвежда върховите научни постижения от областта на фотониката в производствената практика. Фирмата извършва експертна, консултантска и търговска дейност. Управленския екип има натрупани задълбочени знания в приложението на най-модерни лазери и лазерни системи в медицината, индустрията, комуникациите, измерванията и научните изследвания. 

 

Екип

Екипа е съставен от специалисти с натрупан опит и познания в лазерните технологии и оптиката. Експертността ни обхваща биофизичните въздействия на лазерното лъчение и тъкани, както и задълбочено техническо и инженерно познание на всички видове медицински лазерните апарати; Дейността ни се подпомага от маркетингови, търговски и рекламни сътрудници. 

 Подробно за фирмата: Кои сме ние?! "Лайтсистемс" ЕООД - експертно в лазерите

Президентът на фирмата

Президент на фирмата - Огнян Николов Съботинов е роден в София през 1975 г.

 

 Образование

Магистърската си степен като инженер - физик получава през 1999 г. в СУ “Св. Климент Охридски” по специалността “Квантова електроника и лазерна техника”.

През 2008 г. придобива докторска степен (PhD) в областта на лазери в медицината. Дисертационният му труд на тема: “Лазерни системи за нискоинвазивни терапевтични приложения” е разработен в Централна лаборатория по оптични записи и обработка на информация – Българска Академия на Науките, София. 

 

Специализации

1. Лазери в медицината СУ “Св. Климент Охридски” 1998 г.

2. Оптични комуникации СУ “Св. Климент Охридски” 1998 г.

 

Международни специализации

1. Едногодишна специализация по индустриални приложения на лазерите във фирма CentroLaser - Италия, финансирана от европейската програма Мария Кюри (2001-2002 г.). 

2. Шест месечна дистанционна специализация в областта на прецизните лазерни обработки към институт по “Квантова електроника” – CNR, Флоренция - Италия по програма “NATO за мир” (01-06.2004г.).

 

Квалификации

1. Триизмерна лазерна литография (3D rapid prototyping) със сертификат от “3D Systems USA” (ww.3dsystems.com) 2002 г.

2. Диагностика и сервиз на твърдотелни лазерни системи за медицински и индустриални приложения със сертификат от “QuantaSystem”, Милано - Италия (www.quantasystem.com) 2007 г.

3. Диагностика и сервиз на твърдотелни холмиеви и тулиеви лазерни системи за медицина със сертификат от “Lisa laser”, Гьотинген - Германия (www.lisalaser.de) 2013 г.

4. Диагностика и сервиз на Q-модулирани ( Q-switched ) твърдотелни лазерни системи със сертификат от “QuantaSystem”, Милано - Италия (www.quantasystem.com) 2013 г.

5. Оторизиран трейнер по хирургична медицинска лазерна апаратура със сертификат от “Lisa laser”, Гьотинген - Германия (www.lisalaser.de) 2014 г.

6. Диагностика и сервиз на твърдотелни холмиеви тулиеви лазерни системи за медицина от 30W до 100W със сертификат от “Lisa laser”, Гьотинген - Германия (www.lisalaser.de) 2016 г.

7. Оторизиран трейнер по хирургична медицинска лазерна апаратура със сертификат от “Lisa laser”, Гьотинген - Германия (www.lisalaser.de) 2016 г.

8. Диагностика и сервиз на твърдотелни лазерни системи -  миксирани технологии за медицински приложения със сертификат от “QuantaSystem”, Милано - Италия (www.quantasystem.com) 2017 г.

9. Диагностика и сервиз на твърдотелни лазерни системи - CO2 и миксирани фракселни технологии за медицински приложения със сертификат от “QuantaSystem”, Милано - Италия (www.quantasystem.com) 2017 г.

10. Квалификационен курс по дермо-естетични медицински лазери със сертификат от “Quantasystem”, Витербио – Италия (www.quantasystem.com) 02.2018г.

11. Квалификационен курс по дермо-естетични медицински лазери и апарати за оформяне на тяло със сертификат от “DEKA”, Флоренция – Италия (www.dekalaser.com) 10.2018 г.

12. Диагностика и сервиз на твърдотелни медицински лазерни системи; CO2 медицински лазерни системи и апарати за оформяне на тяло със сертификат от “DEKA”, Флоренция – Италия (www.dekalaser.com) 06.2019 г.

 

Проекти (с ръководител Огнян Съботинов)

1. Проект №НИФ–02-05/17.10.2005г “Индустриално изследване на сканираща лазерна медицинска дерматологична система” към Национален иновационен фонд.

2. Проект № НИФ 02-54/28.12.2007 “Наноструктурни покрития – нови биоматериали за костни импланти получени, чрез взаимодействие на лазер-разтвор-подложка” към Национален иновационен фонд.

3. Проект №2ИПП-02-24/07.02.2012г. “Внедряване на иновативна технология за управление на лазерно лъчение в естетико-медицинската практика.” BG161PO003-1.1.04.

Разработки

1. Лазерен дисплей на база собствен патент за управление на лазерно лъчение с пазарна реализация в САЩ и Европа от 2004 г. (www.pulslight.net).

2. Лазерна маркираща система на база собствен патент за управление на лазерно лъчение (www.light-sys.com) от 2008 г. 

3. Прототип на лазерна медицинска система “LaserBeauty” на база лазер с пари на меден бромид и електро-механично управление (www.pulslight.net) от 2005 г.

4. Лабораторен модел на лазерна дерматологична система с лазер на меден бромид и акусто-оптично управление на база собствен патент (www.pulslight.net) от 2007 г.

5. Прототип на лазерна стоматологична система “SOGY” на база диоден лазер от 1999 г.

 

Професионален опит

1. Пулссвет ЕТ, София, 10. 2000- 08. 2001 г.

2. CentroLaser Srl- Bari, Italy, 09. 2001-08.2002 г.

3. Пулслайт ООД, София 10.2002 – 09.2007 г.

4. Лайтсистемс ЕООД, София от 10.2007 г. 

5. Институт по Физика на Твърдото Тяло – БАН, главен асистент (по съвместителство) от 01.2007 г.

 

Патенти 

1. "Метод и устройство за отстраняване на обледенявания на сгради" с зав. № 112315 (Посредством лазер, оптично влакно и дрон); ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2016

2. "Метод и устройство за оптичен стоп и спектрално селектиране  на лазерно лъчение" рег.№ 108041/29.07.2003 г., ); ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ патент № 64575.

Библиография

Публикации

Статии в реномирани научни списания, публикации и научни доклади

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner