СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА


“Лайтсистемс” ЕООД е единствената фирма на Българския пазар предоставяща експертен сервиз на медицинска лазерна апаратура. Нашите специалисти са с висше техническо образование, конкретно в областта на лазерите и лазерните технологии, а не общи инженери по медицинска техника.

Екипа е преминал и множество допълнителни квалификационни курсове за лазерните апарати, предлагани от фирмата. Ние сме сертифицирани и оторизирани от фирмата производител на лазерните системи от асортимента ни. Сервизната база на Лайтсистемс ЕООД разполага с необходимита провесионална измервателна техника за всякакви типове лазерни лъчения необходими за поддържане и контрол на всички типове медицински лазерни апарати.

Сервизираме медицински лазери доставени единствено от нас.

гаранционне сервиз

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

Извършва се съгласно всички изисквания за гаранционни обслужвания по начин зададен от съответната фирма производител.
Конкретните условия се представят при сключване на договор при закупуване на лазерен апарат.

АБОНАМЕНТЕН СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

Абонамента се оформя се в отделен договор, преди датата на изтичане на гаранционната поддръжка или предишен абонаментен сервизен период.

сервиз

СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ПОВИКВАНЕ

На място или в сервизна база. Извършва се на конкретен ремонт без предварителна договорна обвързаност.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ