СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА


“Лайтсистемс” ЕООД е единствената фирма на Българския пазар предоставяща експертен сервиз на медицинска лазерна апаратура. Сервизните специалисти са с висше техническо образование, конкретно в областта на лазерите и лазерните технологии, а не общи инженери по медицинска техника.

Сервизния ни екип е преминал и множество допълнителни квалификационни курсове за конкретни лазерни апарати. Сервизната база на Лайтсистемс ЕООД разполага с необходимита измервателна техника за всякакви типове лазерни лъчения необходими за поддържане и контрол на всички типове медицински лазерни апарати.

гаранционне сервиз

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

Извършва се съгласно всички изисквания за гаранционни и сервизни обслужвания по начин зададен от съответната фирма производител.
Конкретните условия се представят при сключване на договор при закупуване на лазерен апарат.

АБОНАМЕНТЕН СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

Оформя се в отделен договор, преди датата на изтичане на гаранционния сервиз или предишен абонаментен сервизен период.

сервиз

СЛЕД ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ПОВИКВАНЕ

След гаранционен сервиз на повикване или в сервизна база. Извършва се на конкретен ремонт без предварителна договорна обвързаност.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ