ЛАЙТСИСТЕМС ЕООД


Фирма ЛАЙТСИСТЕМС ЕООД е създадена като високоиновативно предприятие, което има за цел да въвежда върховите научни постижения от областта на фотониката в производствената практика. Фирмата извършва експертна, консултантска и търговска дейност. Управленския екип има натрупани задълбочени знания в приложението на най-модерни лазери и лазерни системи в медицината, индустрията, комуникациите, измерванията и научните изследвания.

ЕКИП

Екипа е съставен от специалисти с натрупан опит и познания в лазерните технологии и оптиката. Експертността ни обхваща биофизичните въздействия на лазерното лъчение и тъкани, както и задълбочено техническо и инженерно познание на всички видове медицински лазерните апарати; Дейността ни се подпомага от маркетингови, търговски и рекламни сътрудници.

ПРЕЗИДЕНТ

PhD Огнян Николов Съботинов лазерен инженер физик.
Магистър по инженерна – физика специалност “Квантова електроника и лазерна техника”. Докторска степен (PhD) в областта на лазери в медицината, разработена в Централна лаборатория по оптични записи и обработка на информация – Българска Академия на Науките, София.
Множество международи специализации, квалификации, проекти, разработки и патенти в областта на лазери в медицината.

ЕКСПЕРТЕН ПОРТАЛ

„Експертен портал за лазерите в естетиката и медицината“ е изцяло авторска и цели да бъдем полезни с нашите познания. В нея ще публикуваме серия от статии, видео уроци и образователни курсове за различните лазерни и апаратни технологии, които не са преводни или ремейк от чужди източници, а се базират на оригинални наши анализи.